استاندارد 737 – ویژگیهای شیمیائی گلاب

استاندارد 737 – ویژگیهای شیمیائی گلاب
قیمت محصول: ریال

استاندارد 737 – ویژگیهای شیمیائی گلاب

پیشگفتار

استاندارد ویژگیهای شیمیایی گلاب که نخستین بار در سال 1354 تهیه گردید براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تایید کمیسیون فنی گلاب برای دومین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در پنجاه و هشتمین جلسه کمیته ملی استاندارد فرآورده‏های کشاورزی و غذایی مورخ 66/2/8 تصویب شد, اینک باستناد ماده یک قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذر ماه 1349 بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می‏گردد .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم , استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدید قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد برسد در هنگام تجدید نظر بعدی مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده کرد.

در تهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین استاندارد و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

 ویژگیهای گلاب

 1 ـ هدف

هدف از این استاندارد تعیین ویژگیهای فیزیکی , شیمیایی و مشخصات بسته بندی گلابهای طبیعی ایران است .

 2 ـدامنه کاربرد

این استاندارد شامل انواع گلابهای طبیعی است که بروش تقطیر بدست می‏آید .

 3 ـ تعریف و تقسیم بندی

گلاب به حاصل تقطیر گلهای سرخ (( گل محمدی ))1تازه چیده شده با آب که اسانس اضافی آن از محلول آبکی جدا شده است اطلاق می‏گردد . گلاب از نظر درجه خلوص به دو نوع گلاب سنگین و گلاب سبک تقسیم می‏شود .

3 ـ 1 ـ گلاب سنگین ( درجه یک )

گلابی است که در 100 میلی لیتر آن حداقل 35 میلی گرم اسانس وجود داشته باشد .

3 ـ 2 ـ گلاب سبک ( درجه دو )

گلابی است که در 100 میلی لیتر آن حداقل 15 میلی گرم اسانس وجود داشته باشد .

 4 ـ ویژگیها

4 – 1 ویژگیهای مواد اولیه

4 ـ 1 ـ 1 ـ آب جهت تقطیر گلبرگهای گل سرخ

آبی که در تهیه گلاب بکار می‏رود باید مطابق با ویژگیهای استاندارد آب آشامیدنی شماره‏های 1053 و 1011 باشد .

4 ـ 1 ـ 2 ـ گل سرخ

برای تهیه گلاب از گلبرگهای گل سرخ محمدی که تازه چیده شده باشد استفاده می‏گردد .

4 ـ 2 ـ ویژگیهای ظاهری

گلاب باید شفاف , روشن , زلال , بدون لرد و رسوب , یا بوی ویژه گل سرخ و طبیعی مطبوع مختصری مایل به تلخی بوده و واکنش آن اسیدی می‏باشد .

4 ـ 3 ـ ویژگیهای شیمیایی

مشخصات استاندارد از نظر شاخص و روشهای آزمون برای گلاب بشرح زیر است :

4 ـ 3 ـ 1 ـ اسانس

اسانس گل سرخ مایعی روغنی بیرنگ یا زرد است با طعم و بوی مشخص که در 25 درجه بحالت مایع چسبنده در میاید و در اثر سرد شدن تدریجی شکل توده متبلوری بخود میگیرد و در اثر گرم‏کردن مجددا مایع می‏شود .

ترکیبات شیمیایی آن الکلهای ترپنی 2مانند ژرانیول ,3 و سپترونلول ( رودینول )4 و نرول 5 از همه مهمتر هستند و نرول موجود در آن به میزان 5 تا 10 درصد می‏تواند اثر بسیار مشخصی بر روی اسانس داشته باشد . الکلهای دیگری مانند لینانول 6 ـ اوژنول 7 و یک استئاروپتن 8 بیرنگ که در حرارت معمولی جامد است , مواد متشکله اسانس گل سرخ را تشکیل می‏دهد .

مقدار اسانس موجود در گلابهای درجه یک باید حداقل 35 میلی گرم در 100 میلی‏لیتر و برای گلابهای درجه 2 حداقل 15 میلی گرم در 100 میلی لیتر برسد .

4 ـ 3 ـ 2 ـ اندیس ید

اندیس ید , تعداد میلی لیترید  جذب شده توسط 100 میلی لیتر نمونه تحت شرایط استاندارد است مقدار آن برای گلابهای سنگین حداقل 35 و برای گلابهای سبک حداقل 15 می‏باشد .

4 ـ 3 ـ 3 ـ اندیس استر تعداد میلی لیتر محلول هیدروکسید پتاسیم  است که برای صابونی کردن استر موجود در 100 میلی لیتر نمونه تحت شرایط استاندارد لازم می‏باشد , مقدار آن برای گلابهای سنگین حداقل 3 و برای گلابهای سبک حداقل 1 می‏باشد .

4 ـ 3 ـ 4 ـ اندیس اسیدی

اندیس اسیدی تعداد میلیگرم اسیداستیک خنثی شده در 100 میلی لیتر نمونه است، مقدار آن برای گلابهای درجه یک حداقل 2/5 و حداکثر 5/5 و برای گلابهای سبک 1 تا 6 می‏باشد .

4 ـ 3 ـ 5 ـ اندیس اکسیداسیون

تعداد میلی لیتر پرمنگنات پتاسیم  است که در مدت نیم ساعت 100 گرم نمونه تحت شرایط استاندارد مصرف می‏کند . مقدار آن برای گلابهای سنگین حداقل 200 و برای گلابهای سبک حداقل 130 می‏باشد .

ویژگیهای فیزیکی , شیمیایی گلاب مطابق جدول شماره 1 می‏باشد .

 

 5 – ناپذیرفتنی ها

5 ـ 1 ـ وجود یونهای نیترات , نیتریت , کلرور – سولفات

5 ـ 2 ـ وجود میکروبهای بیماری زا مطابق با استاندارد ویژگیهای میکروبیولوژی گلاب

5 ـ 3 ـ وجود تخم انگل

5 ـ 4 ـ کدورت و رسوب

5 ـ- 5 مخلوط کردن اسانس مصنوعی با آب بهر نسبت و عرضه آن بنام گلاب غیر مجاز بوده و تقلب محسوب می‏شود .

یادآوری -1 درصورتیکه نمونه گلاب با ویژگیهای مندرج در این استاندارد مطابقت داشته باشد ولی آزمایشات حسی نشان دهد که گلاب دارای بو یا طعم نامطبوعی است گلاب مورد آزمون قابل مصرف خوراک نخواهد بود .

 6 ـ بسته بندی و نشانه گذاری

6 ـ 1 ـ بسته بندی

گلاب بابد در ظروفی که حاوی مقدار کمی هوا باشد نگهداری گردد انواع این ظروف بشرح زیر میباشد .

6 ـ 1 ـ 1 ـ نوع شیشه‏ای

بطری – گلاب باید در بطریهایی از جنس شیشه ترجیحأ قهوه‏ای , شفاف , بدون حباب هوا , تمیز و ضدعفونی شده پر گردد و در آن بوسیله سرپوش تمیز و غیرقابل نفوذ بسته شود و از نظر شکل و حجم و نوع یکسان باشد . بسته بندی این بطریها باید بنحوی باشد که در موقع حمل و نقل و جابجا شدن از شکسته شدن شیشه‏ها جلوگیری شود .

6 ـ 1 ـ 2 ـ نوع پلاستیکی

این نوع بسته بندی باید با ضخامت لازم و بدون واکنش شیمیایی بوده و از نوع مناسب برای مواد غذایی باشد واز نظر شکل و حجم و نوع در یک بهر یکسان باشد .

6 ـ 2 ـ نشانه گذاری

برچسب روی شیشه‏های گلاب باید حاوی مشخصات زیر باشد .

ـ نام و نشانی تولید کننده

ـ  درجه استاندارد گلاب

ـ  حجم یا وزن محتوی بطری ( محتویات خالص ظرف بایستی به وزن یا حجم سیستم متریک نوشته شود ).

ـ شماره ساخت و پروانه بهره‏برداری

ـ عبارت محصول ایران

ـ تاریخ تهیه و تاریخ مصرف

ـ ویژگیهای فوق باید به زبان فارسی و اگر برای صادرات است به زبان انگلیسی یا به زبان متداول کشور خریدار نوشته شود .

یادآوری -2 توصیه می‏شود که در مرحله اول گلاب در ظروف آلومینیوم یا فولاد ضد زنگ تقطیر شود و در صورت نبودن امکان از ظرف مس سفید شده استفاده گردد .

 7 – نمونه گیری

نمونه‏گیری برای آزمون شیمیایی و میکروبی گلاب باید مطابق با ضوابط تعیین شده در استاندارد نمونه‏گیری مواد غذایی به شماره ……. انجام گیرد .

 8 ـ روش آزمون

روشهای آزمون گلاب طبق استاندارد شماره 1487 انجام می‏شود .

 

محصولات مرتبط
  • مطلب مرتبطي پيدا نشد.